ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Triwil පුද්ගලික

1 year ago වාහන Kandy   333 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kandy
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

දු ක 0772070738 ඉතා අනර්ඝ වාහනයක් 2019 කොරියානු විසා ලැබි ඇති බැවින් හදිසියේ 07 දින විදෙස් ගත විමට ඇති බැවින් මෙම වාහනය ඉතා හදිසියේ විකිණීමට සියල්ල සාදා නිම කොට ඇත පලමු අයිතිය අමතර ටයරය ගලවා නැත set buffle sub සියල්ල සාදා නිම කොට ඇත අඩුම අඩු දාවනය වටිනා කෙනෙකු ඉක්මන් කරන්න


 
Post Your Ad