ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

TWIN HOUSE IN MT. LAVINIA පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Colombo 1   199 නැරඹුම්

₨120,000,000

  • twin-house-in-mt-lavinia-big-0
  • twin-house-in-mt-lavinia-big-1
  • twin-house-in-mt-lavinia-big-2
  • twin-house-in-mt-lavinia-big-3
  • twin-house-in-mt-lavinia-big-4
  • twin-house-in-mt-lavinia-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 1
මිල: ₨120,000,000

Twin House with 14.6 perch land for

Sale in Off Piries Road, Mt. Lavinia 

One House 5 Bedroom 3Bathroom 

2 Pantry, Living Area, TV Area Car Park,

Open Teras. 3000 Sqfeet.
One House with 4bedrooms 3 Bathrooms
Living Area, Car park, open Teras, 
Both houses together for Sale. 
2minutes to Walk to Galle Road, 
Residential area. 
for the information call Jayantha Wedasinghe 
0717571111 0727775757. 
Sorry No brokers 
only for Appointment


 
Post Your Ad