ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Two storied Brand new quality house for immediate sale…. පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kesbewa   168 නැරඹුම්

₨13,000,000

  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-0
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-1
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-2
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-3
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-4
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-5
  • two-storied-brand-new-quality-house-for-immediate-sale-big-6

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kesbewa
මිල: ₨13,000,000

Two storied Brand new quality house for immediate sale….

3 rooms with 3 attached bath rooms, large living room & pantry 

contact 0776876070 price 13 million & negotiable...

6.1 perch with 20 feet road with very economical design within 6 perch…

All complete house including garden, roller gate, servant toilets.
Conveniently located in peaceful well secured residential area close to piliyanda & kesbawa towns. just 200 m to bus road & 1 km to 120 bus road house located near halpita pasal mavatha & sos villeage
house with all facilities. Very convenience to all supermakets and some of the the banks. 
Before selling all will complete including bath fittings & so on…Selling at urgently..Just about to complete completed.


 
Post Your Ad