ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Used tyres පුද්ගලික

9 months ago වාහන Piliyandala   198 නැරඹුම්

₨3,500

  • used-tyres-big-0
  • used-tyres-big-1
  • used-tyres-big-2
  • used-tyres-big-3
  • used-tyres-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Piliyandala
මිල: ₨3,500

All kinds of used tyres....

NICO TYRE CENTER
PILIYANDALA
0773 749 789
For all ..cars ????
Vans
Jeeps
Cabs
All SUV models
light Trucks ????
motorcycles ???? ...&
3 wheels...
Motorcycle tyres
185-14
185-70-14 (With warranty)
165-14 275-17 2000/-
165-70-14 300-17 2000/-
175-70-14 100-90-17 3000/-
185-70-14 90-90-17 3000/-
175-65-14 (wagon R) 275-18 2000/-
185-65-14 300-18 2000/-
165-55-14-(wagan R) 100-90-18 3000/-
155-65-14 90-100-10 2350/-
165-55-15

175-65-15 400-8 1300/-
185-55-15 threewheel tyres
185-65-15 0773 749 789
195-65-15
185-60-15
195-60-15
205-65-15

195-15
215-75-15
235-75-15
255-70-15
265-70-15
31-10.50-15

205-16 (8PR)
205-55-16
205-80-16
215-65-16
235-60-16
265-70-16
225-55-16
235-70-16
245-70-16
265-70-16

265-65-17
225-65- 17
215-55-17
215-45-17

235-60-18
225-55-18
255-60-18 .. .and many more...0773 749 789

Thumbowila


 
Post Your Ad