ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Valuable Commercial Property for Sale in Kalutara පුද්ගලික

1 year ago ඉඩකඩම් Kalutara   224 නැරඹුම්

₨48,000,000

  • valuable-commercial-property-for-sale-in-kalutara-big-0
  • valuable-commercial-property-for-sale-in-kalutara-big-1
  • valuable-commercial-property-for-sale-in-kalutara-big-2
  • valuable-commercial-property-for-sale-in-kalutara-big-3
  • valuable-commercial-property-for-sale-in-kalutara-big-4

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Kalutara
මිල: ₨48,000,000

Valuable commercial property for sale or lease 

Mathugama, Meegahathenna-Kalutata District 

5.5 acre land with Tea, Cinnamon, Coconut, Paddy and all kind of fruits.  

• Clear deed accepted by banks. (සින්නක්කර ඹප්පු) 

• Factory building with space for future expansion (Well operated, ongoing Standard Bottled Drinking Water plant: Manually Filling – 2500 Lt per hr

• Automatic pet bottle filling plant ready to fix.

 • Protected deep tube well (Ministry permit: 14,000 Lt per day)

 • Dug well and natural water spring. 

• Health ministry registration (330 ml to 19 lt).

 • Permit for SLS certification mark. 

• Trained staff available for factory operations. 

• Small Bungalow including workers accommodation and welfare facilities.  

• Virgin land with boundary to state forest, and no environmental issues. 

• No risk of landslides and Floods. 

• Good business background & one of the leading trade mark in the district. 

• Motorable road and 3 phase power line. 

• Proximity to the Colombo Pelawatta main road - 2 km 

• Proximity to the Southern expressway interchange at Welipenna- 17 km 

• Proximity to the Southern expressway interchange at Dodangoda- 27 km 

Outright sale: Asking price 48 million LKR. (As it is Factory, business & land) 

Leasing fee: 275,000.00 LKR - per month (As it is Factory and business only) 

Great potential and a wise investment, open to reasonable offers that are in line with the property prices in the area and commercial value of the ongoing business. Contact: 0777907698, 0776193850                                                                                    

 Email: [email protected] 

අතිරේක විස්තර

Building Type Plot of land
Address No.37/5A, Susiri Mawatha, Nagoda,Kalutara
Size 5.5
Rooms 1

 
Post Your Ad