ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Vezel RS New Face 2019 පුද්ගලික

1 year ago වාහන Colombo 10   271 නැරඹුම්

₨7,400,000

  • vezel-rs-new-face-2019-big-0
  • vezel-rs-new-face-2019-big-1
  • vezel-rs-new-face-2019-big-2
  • vezel-rs-new-face-2019-big-3
  • vezel-rs-new-face-2019-big-4
  • vezel-rs-new-face-2019-big-5

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨7,400,000

Vezel RS New Face 2019 

0763196668 Thalindu Himantha Gunasekara

Vezel RS 2019 Permit Holders Only

Rs,5,050,000/- (Permit holder price)

Rs,7,400,000/- (non permit holder price)

Please contact us for importing all types of vehicles directly from Japan/UK/AUS/Thailand with international guarantee and free after sales care service 
Post Your Ad