ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Victron - Phoenix Inverter VE.Direct 500VA, 800VA, 1200VA පුද්ගලික

1 year ago ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ Colombo   165 නැරඹුම්

₨37,000

  • victron-phoenix-inverter-vedirect-500va-800va-1200va-big-0
  • victron-phoenix-inverter-vedirect-500va-800va-1200va-big-1
  • victron-phoenix-inverter-vedirect-500va-800va-1200va-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo
මිල: ₨37,000

Inverter

Inverters allow you to power domestic equipment - requiring 230V/120V AC - using 'leisure' or 'automotive' batteries rated at 12V, 24V or 48V DC.

Models:

500VA, 800VA, 1200VA

https://www.victronenergy.com/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN.pdf


 
Post Your Ad