ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Volvo 830-834 bumper kit (1950 – 1958) වෘත්තීය

1 year ago වාහන Ampara   336 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volvo830-834 bumper (Volvo 830-834 Stoßfänger) bystainless steel (1950 – 1958)

One set includes:

One front bumper with grilles and 2 overriders

One rear bumper with grilles and 2 overriders

Mounting kit

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...Volvo 831-834 bumper, Volvo 830-834 Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact Us

We can support for you: bumperautomobile.com, Volvo 831-834 bumper, Volvo830/831/832/833/834 Stoßfänger

Email: [email protected],

Website: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volvo
Transmission Manual
Condition New
Model 830

 
Post Your Ad