ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Water Filters & Water Treatment Plant වෘත්තීය

1 year ago නිවාස සහ උද්‍යාන Nittambuwa   257 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Nittambuwa
මිල: ₨3,000 මිල ගණන් කතා බහ කළ හැක

Quality Product - Best Price

Ro Filter Unit ( Domastic / Industrial )

ඔබට ගැලපෙන ආකාරයේ Ro Fiters අප ආයතනයෙන් පහසු මිළට ලබාගත හැක.

50LPD, 100LPD, 400 LPD - ගෘහස්ථ Ro Unit
1000LPD හෝ ඊට වැඩි - Industrial 
*LPD- දිනකට ගැලුම්

https://m.facebook.com/greentechwm/

සියලුම ආකාරයේ Ro Filters සඳහා අවශ්‍ය ෆිල්ටර් වර්ගද අපවෙතින් ලබාගත හැක.

0767032471
0714337016


 
Post Your Ad