ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Whole Chicken Only පුද්ගලික

1 month ago ආහාර සහ කෘෂිකර්මික Colombo 11   17 නැරඹුම්

₨420

  • whole-chicken-only-big-0

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 11
මිල: ₨420

Order Now !!!! ????
Delivery Charge - 150 Only
Colombo 1 to 15

Whole Chicken - Minimum Oder 2Kg (Whole Chicken Only)

0771100119 or WhatsApp :0717117007


 
Post Your Ad